فروش نوروزی جزوه ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷

توضیحات

فروش نوروزی جزوه ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷

ایران آمازون برای پوشش دادن تغییرات و بخش های جدید ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷ جزوه کامل از همه بخش های دچار تغییر شده این کتاب را آماده کرده است که علاقمندان می توانند.
با استفاده از این جزوه داوطلبان عزیز آزمون دکتری ژنتیک پزشکی و کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی می توانند به تمام نکات ویرایش جدید ژنتیک پزشکی امری تسلط پیدا کنند.

این جزوه برای اولین بار در ایران توسط بهترین دکترهای ایرانی نوشته و ترجمه گردیده است و تنها سایت ایران آمازون اجازه فروش مستقیم آن را دارد .

همچنین در این جزوه سعی شده برای صرفه جویی در زمان دانشجویان عزیز، از تکرار بخش های مشابه با ویرایش قبلی خودداری شود اما پیوستگی و گویایی مطالب نیز حفظ شود.

در این جزوه بخش های تغییر کرده و تغییرات به صورت واضح و روان با ذکر آدرس دقیق در ویرایش های قدیم و جدید عنوان شده است تا از گیج شدن مطالعه کننده پرهیز شود.

 خواهشمندیم برای حمایت در ادامه این گونه کارها و حذف حقوق مترجمین این مجموعه از فروش و دادن کپی آن به دیگران جدا خودداری نمایید ، چون هم شرعا و هم قانونا ایراد دارد.